SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Ông Lê Hải Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Số điện thoại: 02063.852.139.  Email: hoalh@caobang.gov.vn

Địa chỉ: Số 11 - Đường Hoàng Đình Giong - Phường Hợp Giang - TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

 


1. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

Lê Hải Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Email: hoalh@caobang.gov.vn

 

2. PHÒNG TỔNG HỢP

- Phụ trách phòng: Vũ Anh Tuấn

- Điện thoại cơ quan: 02063.853.032

- Email:

 

3. PHÒNG KINH TẾ

- Phụ trách phòng: Đàm Hải Triều

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.957

- Email:

 

4. PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

- Trưởng phòng: Nông Quang Trung

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.147

- Email:

 

5. PHÒNG NỘI CHÍNH

- Phụ trách phòng: Linh Quang Luân 

- Điện thoại cơ quan: 02063.853.210

- Email:

 

6. BAN TIẾP CÔNG DÂN

- Trưởng Ban: Vũ Đức Chỉnh

- Điện thoại cơ quan: 02063.958.116
- Email:

 

7. PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

- Trưởng phòng: Vương Văn Diễn

- Điện thoại cơ quan: 

- Email:

8. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

- Trưởng phòng: Hoàng Đức Hồng

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.153

- Email:

 

9. PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Hằng

- Điện thoại cơ quan: 02063.950.396

- Email:

 

10. TRUNG TÂM THÔNG TIN

- Giám đốc: Lê Thành Lâm

- Điện thoại cơ quan: 02063.854.344

- Email: lamlt@caobang.gov.vn

 

11. TRUNG TÂM HỘI NGHỊ

- Giám đốc: Nông Thị Thanh Huyền

- Điện thoại: 0919686288

- Email: 

 

12. NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG

- Giám đốc: Nhâm Văn Hoàn

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.840

- Email: