SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Ông Lê Hải Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Số điện thoại: 02063.852.136.  Email: hoalh@caobang.gov.vn

Địa chỉ: Số 11 - Đường Hoàng Đình Giong - Phường Hợp Giang - TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

 


1. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

- Lê Hải Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.136

- Điện thoại di động: 0985.460.490

- Email: hoalh@caobang.gov.vn

 

2. PHÒNG TỔNG HỢP

- Phụ trách phòng: Vũ Anh Tuấn

- Điện thoại cơ quan: 02063.853.032

- Điện thoại di động:

- Email:

 

3. PHÒNG KINH TẾ

- Trưởng phòng: Chu Đức Quang

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.957

- Điện thoại di động: 0915.027.228

- Email:

 

4. PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

- Trưởng phòng: Nông Quang Trung

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.147

- Điện thoại di động: 0917.304.159

- Email:

 

5. PHÒNG NỘI CHÍNH

- Phụ trách phòng: Nông Thị Hương 

- Điện thoại cơ quan: 02063.853.210

- Điện thoại di động: 0913.311.829

- Email:

 

6. BAN TIẾP CÔNG DÂN

- Trưởng Ban: Vũ Đức Chỉnh

- Điện thoại cơ quan: 02063.958.116
- Điện thoại di động:

- Email:

 

7. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

- Trưởng phòng: Hoàng Đức Hồng

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.153

- Điện thoại di động: 0913.279.012

- Email:

 

8. PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

- Trưởng phòng: Lưu Thị Thanh Huyền

- Điện thoại cơ quan: 02063.950.396

- Điện thoại di động: 0915.858.988

- Email:

 

9. TRUNG TÂM THÔNG TIN

- Giám đốc: Lê Thành Lâm

- Điện thoại cơ quan: 02063.854.344

- Điện thoại di động: 0913.517.216

- Email: trungtamthongtincb@gmail.com

 

10. NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG

- Giám đốc: Nhâm Văn Hoàn

- Điện thoại cơ quan: 02063.852.840

- Điện thoại di động: 0982.929.866

- Email: