Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Chiều 22/1/2016, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Thang Trọng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh có 128 đoàn viên công đoàn, gồm 3 tổ Công đoàn. Năm 2015, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tham gia tích cực, đầy đủ và có hiệu quả thiết thực các  phong trào thi đua do cấp trên phát động; 100% nữ cán bộ công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”…; 100% nữ cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…
 


Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thang Trọng Dũng tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các tập thể

Năm 2015, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tham mưu, giúp việc và phục vụ tốt các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách hành chính; thực hiện các chương trình trọng điểm, cấp bách của tỉnh; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo…
 

Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ. Xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phù hợp với từng thời điểm trong năm. Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thông báo của UBND tỉnh, nghị quyết HĐND tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức và công dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai đăng ký thi đua cho tập thể và cá nhân, phấn đấu năm 2016: 100% cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 90% phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Phấn đấu tập thể Văn phòng và 9/9 đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" trở lên; 20% đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". Duy trì phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, đẩy mạnh phong trào “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn trong toàn đơn vị. tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo kết quả Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
Đồng chí Thang Trọng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2016.

Đồng chí Thang Trọng Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2016. Đồng chí đề nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh chấp hành và thực hiện đúng Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, không để tồn đọng việc, khắc phục triệt để tình trạng văn bản chậm được giải quyế,t nhằm đảm bảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và UBND tỉnh ban hành được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp, phân công tổ chức, bộ máy làm việc của cơ quan Văn phòng đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành;  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, công chức, viên chức nâng cao phẩm chất đạo đức, đoàn kết, thống nhất phối hợp cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2016 đã đề ra.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”  cho 18 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 4  tập thể và danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 110 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng 3 tổ công đoàn; 128 đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2015 và 12 nữ cán bộ đạt thành tích trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Dương Liễu – Ngọc Ái

Các tin tiếp theo