Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ngày 19/4/2018, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018. Dự và chỉ đạo, có đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban thi đua, khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thành viên.

Với 08 đơn vị thành viên: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trong nhiều năm liền Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện tốt quy chế tổ chức hoạt động của khối, đoàn kết, phối hợp có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo 8 đơn vị thành viên trong Khối Thi đua chụp ảnh lưu niệm

Các đơn vị thành viên đã thảo luận, thông qua các bản Dự thảo: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Quy chế tổ chức hoạt động của Khối Thi đua, Bảng tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng.... Các đại biểu đã bàn luận sôi nổi về chủ đề phát động phong trào thi đua năm 2018, trong đó nhấn mạnh, bám sát chủ để phong trào thi đua do tỉnh phát động "tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018"; gắn các phong trào hoạt động của Khối với sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và các ngày lễ lớn của đất nước.

                   30709050_952596481566218_6720310258327093248_n

                           Các đơn vị thành viên tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tại Hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với nhiều nội dung đổi mới, phù hợp với tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, phong trào, kế hoạch đã đề ra.

Lăng Trang 

Các tin tiếp theo