Văn bản kèm theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng
Trích yếu Tệp đình kèm
Tập tin file mẫu.docx