Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 1189 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1189 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 1189 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
Văn bản sao lục
Ngày ban hành Số Ký hiệu VB Cơ quan ban hành Số sao lục Trích yếu Nơi nhận
31/3/2016 4332/BTC-ĐT Bộ Tài chính 28/SY-VP
21/03/2016 21/NQ-CP Chính phủ 25/SY-VP Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: KHĐT, TC, NV, TNMT
11/03/2016 12/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 24/SY-VP Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, Thành phố
14/3/2016 401/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 20/SY-VP Các sở: KHĐT, TC, XD, LĐTBXH, BDT
14/3/2016 402/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 19/SY-VP Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Các sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, Ban Dân tộc
01/03/2016 326/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 17/SY-VP Các sở: KH&ĐT, TC, GTVT, XD
01/02/2016 203/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 13/SY-VP Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Ban Dân tộc
19/01/2016 01/2016/QĐ/TTg Thủ tướng Chính phủ 07/SY-VP Các sở: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH, NNPTNT
31/12/2015 1458/UBDT-VP135 Ủy ban Dân tộc 04/SY-VP Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Các huyện: Hòa An, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Hạ Lang
25/12/2015 10812/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ 96/SY-VP Tỉnh Ủy; HĐND tỉnh; Các sở: KH&ĐT, Tài chính; Công thương; Cục thuế tỉnh, Hải quan tỉnh; Công an tỉnh; BQL KKT tỉnh; Biên phòng Cao Bằng

Trang