Thông báo tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo và bồi dưỡng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 28/TB-GDTX
Ngày ban hành 26/01/2021
Ngày hiệu lực 26/01/2021
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo và bồi dưỡng năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 28-TB-GDTX.pdf
ipv6 ready