Về việc giới thiệu thông tin tuyển sinh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 190/ĐHTCQKD
Ngày ban hành 07/04/2021
Ngày hiệu lực 07/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc giới thiệu thông tin tuyển sinh năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Nghĩa
Tài liệu đính kèm 190-ĐHTCQTKD.pdf
ipv6 ready