Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 762/HVTP-BDCB
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng năm 2021
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trương Thế Côn
Tài liệu đính kèm 762-HVTP-BDCB.pdf
ipv6 ready