Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 35/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 22/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 35.2022.pdf
ipv6 ready