Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 197
  • Trong tuần: 4 615
  • Tổng lượt truy cập: 135984
  • Tất cả: 426
Đăng nhập
Gương cá nhân điển hình tiên tiến năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 89

Thực hiện Công văn số 1562/SNV-BTĐKT ngày 08/7/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến, ngày 12/12/2022, Hội đồng Thi đua khen thưởng Văn phòng đã tổ chức cuộc họp để các cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước tại Văn phòng UBND tỉnh gồm 03 đồng chí.

Đồng chí Nông Thị Thanh Huyền, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, là điển hình tiên tiến trong công tác chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021: đồng chí Huyền liên tục được đánh giá xếp loại công chức là Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đặc biệt năm 2022, đồng chí Huyền được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2017 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian đó, đồng chí liên tục dẫn đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan đơn vị tổ chức và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (Phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam- Trung Quốc lần thứ V; Phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 520 thành lập tỉnh Cao Bằng; Phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021; phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hằng năm...).

 Đồng chí Vương Văn Diễn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ  hành chính công là điển hình tiên tiến trong Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính. Với nhiệm vụ được giao giúp Giám đốc tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chịu trách nhiệm, chỉ đạo chuyên viên thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nhiệm vụ được giao, đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo và thẩm định báo cáo thuộc lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính; Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong thời gian qua, đồng chí đã luôn nỗ lực và phấn đấu và đạt nhiều thành tích nổi bật về lĩnh vực tham mưu. đặc biệt trong năm 2021, đồng chí đạt giải Nhì cuộc thi "Sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính" tỉnh Cao Bằng năm 2021”, cũng trong năm, đồng chí Diễn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; năm 2022, đồng chí tiếp tục được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích trong công tác CCHC.

 Đồng chí Đặng Thị Hồng Nhung, Chuyên viên phòng Tổng hợp, là tấm gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Với nhiệm vụ được giao theo dõi, tổng hợp, tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đồng chí đã nghiên cứu và là Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Vịt cỏ Trùng Khánh dùng cho sản phẩm vịt cỏ huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”, Đề án đã giúp củng cố thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho một số giải pháp mới trong công tác quản lý và phát triển hoạt động sở hưu trí tuệ tại địa phương. Dự án đã góp phần phát triển, mở rộng thương hiệu thêm cho 1 sản phẩm đặc sản của địa phương, cùng với các sản phẩm nổi tiếng khác của tỉnh góp phần quảng bá sâu rộng hơn cho hình ảnh của tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Trùng Khánh nói riêng

Với những thành tích về công tác chuyên môn và lĩnh vực công tác, luôn là các tấm gương dẫn đầu trong các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động, năm 2022, cả đồng chí đều được tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở./.

Lăng Trang

 

ipv6 ready