Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 4 590
  • Tổng lượt truy cập: 135959
  • Tất cả: 401
Đăng nhập
Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 118

Chiều 30/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Trung Thảo dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự có đông đủ công chức, viên chức Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Trịnh Sỹ Tài, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Vũ Anh Tuấn, Dương Mạc Kiên, Nông Thị Thanh Huyền đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp và hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh góp phần vào việc giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh điều hành hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 7; 8; 9; 10; 11 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết khi được thông qua; phối hợp với các sở ngành tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định, tham mưu văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy ban hành. Thẩm tra các nội dung trả lời ý kiến kiến nghị cử tri, chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, kiến nghị đề xuất tại các báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh.

          Tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung, hậu cần phục vụ cho các sự kiện của tỉnh diễn ra trong năm 2022 và các buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với các cơ quan Trung ương, địa phương, các Đoàn Kiểm tra, giám sát của trung ương, bộ, ngànhđến làm việc tại tỉnh; ban hành các văn bản của Văn phòng về Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành về xây dựng báo cáo của Tỉnh ủy, các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành trên 6.194 văn bản chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước, giải quyết các vấn đề thuộc các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nội chính, Quốc phòng an ninh...

Thẩm tra trình UBND tỉnh công bố 41 Quyết định công bố danh mục TTHC và 29 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC (trong đó: công bố mới 147 TTHC; sửa đổi bổ sung 182 TTHC; bãi bỏ 76 TTHC; chuẩn hóa: 133 TTHC; cắt giảm thời hạn giải quyết: 135 TTHC); thực hiện qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 141 TTHC. Tất cả các quyết định đều được công bố, công khai theo đúng quy định; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo rà soát, đánh giá TTHC năm 2022; chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Kết quả, trong năm 2022, đã tiếp nhận 49.442 hồ sơ. Trong đó: đã giải quyết 47.142 hồ sơ (trả đúng hạn: 46.948 hồ sơ; trả quá hạn: 194 hồ sơ); đang giải quyết 2.300 hồ sơ (chưa đến hạn: 2.294 hồ sơ; quá hạn: 06 hồ sơ); kiểm thử thành công 1.191/1.832 TTHC tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện nay, có 1.374 TTHC của các sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sở TTHC tại Trung tâm, 100% các TTHC đều tiếp nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công tác quản lý công văn đi, đến, lưu trữ văn bản, tài liệu thực hiện đúng quy định. Trong năm, đã tiếp nhận 42.200 văn bản đến; phát hành 10.227 văn bản đi; Công tác tiếp dân được  quan tâm thường  xuyên, việc tiếp công dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2022, đã tiếp 86 lượt/117 công dân đến kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Tiếp công dân, tham mưu trên 180 văn bản liên quan đến xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; giải quyết đạt 100% các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: (1) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; (2) Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; (3) Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch chi năm 2023; (4) Báo cáo hoạt động năm 2022, chương trình công tác năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân và thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, đồng thời đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm. Để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng chí đề nghị năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục  lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo; tạo dựng môi trường làm việc văn mình, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện, tình hình mới; nêu cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong công việc; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến nền hành chính “thân thiện - phục vụ - hiệu đại - hiệu quả”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng cho các cá nhân

Tại Hội nghị, 13 cá nhân nguyên là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo, chuyên viên 1 số phòng ban của Văn phòng UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng; 5 cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ; 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đẩy mạnh tuyên truyền vận động thuyết phục người dân và doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ trực tuyến; 13 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 được Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cho các cá nhân.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Tiếp đó đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023. 

Ký giao ước thi đua.

Tại Hội nghị, chính quyền và Công đoàn Văn phòng UND tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

Dương Liễu

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready