Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 4 561
  • Tổng lượt truy cập: 135930
  • Tất cả: 372
Đăng nhập
Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022
Lượt xem: 92

Chiều ngày 30/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Tham dự có đồng chí Trịnh Sỹ Tài, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; toàn thể các đồng chí là Đảng viên thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; Tập thể lãnh đạo Đảng ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết đã đề ra, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt; công tác xây dựng Đảng và kiểm tra Đảng có những chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động có nhiều đổi mới; Thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ giúp Ban Cán sự đảng, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành Chương trình công tác năm 2022 theo kế hoạch. 

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 85 đảng viên, sinh hoạt tại 04 Chi bộ: Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp I, Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp II, Chi bộ Hành chính - Quản trị, Chi bộ Nhà khách.

Năm 2022, chỉ số CCHC Văn phòng UBND tỉnh xếp thứ 1/20 các cơ quan được đánh giá xếp loại. Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận 39.091 văn bản đến (trong đó có 37.289 văn bản điện tử); phát hành 6.301 văn bản đi.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong năm đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh 43 Quyết định công bố danh mục TTHC. Trong đó: công bố mới 154 TTHC; sửa đổi bổ sung 193 TTHC; bãi bỏ 80 TTHC; chuẩn hóa 133 TTHC; Ban hành 31 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 49.197 hồ sơ TTHC. Trong đó: đã giải quyết 47.654 hồ sơ TTHC, đang giải quyết 1.543 hồ sơ TTHC, trễ hạn 232 hồ sơ TTHC.

Đảng bộ Văn phòng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành; qua đó giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc về những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương, thúc đẩy phong trào thi đua tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, 03 Ủy viên Ban Chấp hành; Hoàn thiện  thủ tục, hồ sơ bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2025-2030; kiện toàn 02 chức danh Phó Bí thư Chi bộ; chỉ đạo tổ chức Đại hội 04 Chi bộ trực thuộc đảm bảo đúng tiến độ. Chế độ sinh hoạt của Đảng ủy và các Chi bộ cơ bản được duy trì. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được quan tâm.

 

Bí thư Đảng ủy Trịnh Sỹ Tài tặng Giấy khen xuất sắc cho Chi bộ Nghiên cứu tổng hợp I

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2022; có 15 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 66 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và 04 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; có 4/4 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có Chi bộ Nghiên cứu tổng hợp I hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Văn phòng đề nghị Đảng ủy cấp trên xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2023, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch, chống mọi biểu hiện tiêu cực, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chống Đảng, Nhà nước ta. Đảm bảo 100% Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, địa phương được triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.Duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng và sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn trong Đảng.

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và các chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2022. Phấn đấu có 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu từ Lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp. Phấn đấu 100% các đơn vị thuộc Văn phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 30% đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá, được Chủ tịch UBND tỉnh khen.

 

 

Thường trực Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh trao khen thưởng cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu: trong năm 2023, các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chương trình công tác, bảo đảm các hoạt động cấp ủy được tiến hành theo đúng quy định của Đảng và Quy chế làm việc nhằm khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong năm 2022 để triển khai tốt hơn nữa công tác Đảng trong năm 2023; Tiếp tục đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;xây dựng kế hoạch phát triển đảng từ đầu năm, sớm ban hành phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên cập nhật các văn bản của Đảng, các văn bản mới ban hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện tốt quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các đồng chí trong Ban Chấp hành nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chủ động nắm tình hình hoạt động các lĩnh vực được phân công, phụ trách. Các chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo đúng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định. Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kim Cúc 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready