Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 7 682
  • Tổng lượt truy cập: 110634
  • Tất cả: 893
Đăng nhập
STTTên dự án
Thời gian khởi công
Thời gian hoàn thành
Kinh Phí 
1QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thuê Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng” thuộc Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
2Thuê dịch vụ CNTT: Trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Cao Bằng 01/01/2020 31/12/2022
3Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội 24/06/2017 31/12/2020 1.860.000.000
4Nâng cấp mạng LAN và hệ thống Wifi tại Văn phòng 24/06/2017 31/12/2020 1.962.270.000
5Mua sắm thiết bị, phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ các cuộc họp UBND tỉnh 24/06/2017 24/06/2020 712.000.000
6Cải tạo trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng 24/06/2016 31/12/2016 29.975.000.000
×
ipv6 ready