Tin tức sự kiện

Ngày 12/3/2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ, công chức, viên chức  Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

.