Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 4 596
  • Tổng lượt truy cập: 135965
  • Tất cả: 407
Đăng nhập
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ
Lượt xem: 79

Sáng ngày 11/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia với sự tham gia của 22 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành, địa phương. Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, đồng chí Nông Thị Thanh Huyền, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì; cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục Trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 và đẩy mạnh triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia có vai trò quan trọng. Tại Hội nghị này, báo cáo viên sẽ trình bày rất cụ thể về nội dung, cách thức tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá và cắt giảm các TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính bao gồm 59 nhóm TTHC trọng tâm thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành và các TTHC nội bộ trong nội khối các cơ quan hành chính Nhà nước ở trung ương và địa phương. Đồng thời trình bày những nhiệm vụ mà các bộ, địa phương đã làm được thời gian qua trong triển khai Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước. Nghị định 09/2019/NĐ-CP là một bước đi đột phá của Chính phủ, thay việc báo cáo giấy thì sẽ thực hiện báo cáo điện tử trên cơ sở có dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, trong 02 năm qua, bên cạnh nhiều bộ, địa phương triển khai tích cực, thì vẫn còn những bộ, địa phương triển khai còn hạn chế. Vì vậy, tại Hội nghị sẽ nêu rõ những công việc các bộ, địa phương phải thực hiện; yêu cầu về tiến độ, tác phong, bảng biểu… để phục vụ cho hiện đại hóa công tác báo cáo các cơ quan hành chính…

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã hướng dẫn triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 gồm: Nhận diện TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước; căn cứ thực hiện rà soát TTHC nội bộ; phạm vi, đối tượng thực hiện, mục tiêu, yêu cầu; thống kê, công bố, công khai, rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước; nhiệm vụ cụ thể của bộ, cơ quan, địa phương; một số gợi ý về phương hướng đơn giản hóa TTHC nội bộ; một số lưu ý trong quá trình triển khai. Thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Kim Cúc 

ipv6 ready