Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 4 632
  • Tổng lượt truy cập: 136001
  • Tất cả: 443
Đăng nhập
Kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 95

Trong 2 ngày 17-18/11/2022, Tổ Kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là Tổ Kiểm tra) do đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 02 đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Ban Tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các quầy tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, trụ sở tiếp công dân và các phòng làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Ban Tiếp công dân; tổ chức làm việc với lãnh đạo và chuyên viên từng đơn vị. Qua nghe báo cáo, kiến nghị đề xuất của các đơn vị kiểm tra, các ý kiến trao đổi thảo luận, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được về công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và Thông báo kết luận của Văn phòng và các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế các đơn vị như: Việc sử dụng và khai thác hệ thống phần mềm VNPT iOffice chưa thật sự hiệu quả và khoa học; một số trang thiết bị tại các Quầy tiếp nhận hồ sơ TTHC chưa đồng bộ, chưa thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế kịp thời khi bị hư hỏng…

Tổ Kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Ban tiếp công dân tỉnh  

           Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra đề nghị hai đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường hơn nữa công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công vụ, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện tốt tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC, quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời theo quy định, góp phần xây dựng Văn hóa công vụ tại đơn vị nói riêng và Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng nói chung./.

                                                                                                   Lăng Trang

ipv6 ready