Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 630
  • Trong tuần: 7 769
  • Tổng lượt truy cập: 110721
  • Tất cả: 980
Đăng nhập
Quy định về quản lý, sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 446

Ngày 17/4/2015, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 250/QĐ-VP, ban hành Quy định về quản lý, sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

Quy định này Quy định quyền hạn và trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử” tại Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; áp dụng đối với lãnh đạo Văn phòng, người quản trị máy chủ, công chức có liên quan sử dụng phần mềm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Trưởng các phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện Quy định.

THND

ipv6 ready