Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 637
  • Trong tuần: 7 776
  • Tổng lượt truy cập: 110728
  • Tất cả: 987
Đăng nhập
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh
Lượt xem: 543

Ngày 27/4/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử; Ban Biên tập có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, biên tập, đăng tải thông tin và có trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung đăng trên Cổng thông tin điện tử theo quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đưa các dịch vụ hành chính công và thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cập nhật trên Cổng thông tin điện tử; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, cập nhật, lưu trữ thông tin trên các Cổng thông tin điện tử thành phần.

THND

ipv6 ready