Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 617
  • Trong tuần: 7 756
  • Tổng lượt truy cập: 110708
  • Tất cả: 967
Đăng nhập
Trung tâm Thông tin phục vụ 28 cuộc họp trực tuyến
Lượt xem: 440

Phòng Công nghệ Thông tin thuộc Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ: Phối hợp với Viễn thông Cao Bằng vận hành Hệ thống thiết bị, phục vụ các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, các bộ ngành trung ương với tỉnh; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp với các điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố vận hành Hệ thống thiết bị, phục vụ các cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh với UBND các huyện, thành phố.

Một cuộc họp trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Trung tâm Thông tin phối hợp với các đơn vị, vận hành hệ thống thiết bị phục vụ 20 cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, các bộ ngành trung ương với tỉnh và 08 cuộc họp trực tuyến của tỉnh với UBND các huyện, thành phố. Quá trình vận hành,  tốc độ đường truyền ổn định, âm thanh trung thực, hình ảnh rõ nét và an toàn thông tin.

Theo quy định, Hệ thống thiết bị cần chạy thử trước khi diễn ra cuộc họp trực tuyến. Tuy nhiên, thời gian qua, một số điểm cầu tại các huyện chưa phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin, chưa có người trực vận hành thiết bị đúng quy định. Vì vậy, trong thời gian tới, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc bộ phận kỹ thuật chủ động về thời gian, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh phục vụ tốt hơn các cuộc họp trực tuyến.

Thanh Chúc

 

ipv6 ready