Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 7 686
  • Tổng lượt truy cập: 110638
  • Tất cả: 897
Đăng nhập
Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 563

Ngày 27/4/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND, về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng gồm có các thành viên sau:

1. Ông: Thang Trọng Dũng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Ông: Vũ Đức Chỉnh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Trưởng ban

3. Bà: Lê Thị Nhung - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên

4. Ông: Lê Thành Lâm - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên

5. Bà: Nông Thị Ái - Phòng Biên tập Cổng TTĐT - Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh - Thư ký

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử, nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước các cấp và nhu cầu khai thác thông tin của cá nhân, tổ chức. Kiểm duyệt thông tin, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin điện tử kịp thời, chính xác; đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng; duyệt, biên tập, đưa tin, bài, ảnh lên Cổng thông tin điện tử và thực hiện chi trả thù lao, nhuận bút cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử, triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến và các Kênh thông tin khác; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc duy trì nội dung và hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập.

Ban Biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nghiệm, được sử dụng con dấu của Văn phòng UBND tỉnh khi liên hệ, giải quyết công việc; Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Ngân sách Nhà nước cấp cho Văn phòng UBND tỉnh. Các thành viên Ban Biên tập được hưởng chế độ nhuận bút, thù lao biên tập theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 458/QĐ-UBND, ngày 17/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.

THND

 

 

ipv6 ready