Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 608
  • Trong tuần: 7 747
  • Tổng lượt truy cập: 110699
  • Tất cả: 958
Đăng nhập
Trung tâm Thông tin phát hành 24 số công báo in và điện tử
Lượt xem: 496

Phòng biên tập Công báo là đơn vị thuộc Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh, có nhiệm vụ thu thập, biên tập các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh và cấp huyện thành các số công báo; góp phần tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của địa phương; phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Chuyên viên đang cập nhật Công báo điện tử - Trung tâm Thông tin.

Có 2 loại Công báo đó là Công báo in và Công báo điện tử. Trong đó, công báo in được cấp phát miễn phí, kịp thời cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội; Giám đốc các sở, ban, ngành; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã; công báo điện tử cập nhật thường xuyên trên Trang Công báo, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ: http://congbao.caobang.gov.vn), giúp cho các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân truy cập tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng ban hành được nhanh chóng, chính xác, thuận lợi. Trong 7 tháng đầu năm 2015, Trung tâm Thông tin đã phát hành được 24 số Công báo in và Công báo điện tử.

Thu Hà

ipv6 ready